O avtorskih pravicah About copyright

Vsa intelektualna lastnina na teh straneh je last nje avtorjev oziroma lastnikov. Vse pravice pridržane. Noben del intelektualne lastnine, ki jo najdete v digitalni obliki na naslovu www.damjanagolavsek.com in www2.arnes.si/~dgolav/ ne sme biti reproduciran v katerikoli obliki brez predhodnega pisnega soglasja avtorjev oziroma lastnikov.

Avtorji besedil in slik so navedeni na strani, kjer se besedilo oziroma slika nahaja ali pa v primeru nekaterih slik na strani, ki kaže na sliko (vsebuje link na sliko). Če pa avtorji niso navedeni, gre za fotografije iz Damjaninega albuma, ki so njena last.

Prenekatere slike vidite povečane, če nanje kliknete.

Posnetke, ki so dostopni za nalaganje na vaš lokalni disk, lahko kopirate za lastne potrebe v omejenem obsegu. Podrobneje na strani s seznamom posnetkov.

Avtor starih html dokumentov s konceptom vred ter spremnega teksta je Marko Budiša. Prav tako je oblikoval stare strani, razen v primerih, ko je drugače navedeno.

Oblikovanje in programiranje novih strani Gregor Deržič

Odgovorna oseba za strani je Damjana Golavšek, ki ji s klikom na njeno ime lahko tudi napišete elektronsko sporočilo. Če to ni mogoče, si v ta namen prepišite njen elektronski naslov: damjana.golavsek@guest.arnes.si